BNG | nota de prensa

O BNG alerta sobre a precariedade nos contratos do Concello da Coruña e o seu impacto na calidade dos servizos

O portavoz do BNG no Concello da Coruña, Francisco Jorquera, levará a cuestión da política de contratación pública do Goberno Local ao Pleno deste xoves. A recente anulación da adxudicación da recollida do lixo e a caducidade da concesión de Nostián son só exemplos da incerteza que afecta a importantes contratos, xerando preocupación pola calidade dos servizos prestados aos veciños.
O BNG alerta sobre a precariedade nos contratos do Concello da Coruña e o seu impacto na calidade dos servizos

A Coruña, 6 de setembro de 2023. A situación dos contratos públicos no Concello da Coruña está a ser posta en cuestión polo Bloque Nacionalista Galego (BNG). O seu portavoz, Francisco Jorquera, ten sinalado a precariedade en que se atopan contratos de gran relevancia, destacando o impacto negativo que isto ten na calidade da prestación dos servizos municipais. Jorquera ten previsto formular esta cuestión en forma de pregunta oral no Pleno que se celebrará este xoves 7 de setembro.

A incerteza paira sobre os principais contratos do Concello, e algunhas situacións recentes exemplifican esta preocupante realidade. A anulación da adxudicación do servizo de recollida do lixo por parte do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) é unha delas. Este contrato, vixente durante tres anos, foi motivo de controversia ao eliminar dúas das seis empresas que se presentaron ao concurso por non alcanzar a puntuación mínima. Aínda máis problemático foi o feito de que as dúas ofertas mellor puntuadas tamén foron anuladas polo Tribunal Administrativo de Contratación Pública da Comunidade Autónoma de Galicia (TACGAL). Isto levou a unha nova adxudicación, na que a empresa que inicialmente ocupara o terceiro posto resultou gañadora. Contudo, o contrato foi novamente anulado polo TSXG, xa que a adxudicataria non acreditou debidamente a titularidade do inmoble necesario para prestar o servizo.

A solución que ofrece o TSXG sería conceder o contrato á empresa que ocupaba a cuarta posición no proceso selectivo, pero esta tamén incumpre requisitos dos pregos, xa que a parcela ofertada non cumpre os requisitos esenciais. Ante esta situación, Jorquera advirte que se a sentenza se torna firme, será necesario comezar o proceso de adxudicación desde cero.

A concesión do Complexo Deportivo do Castrillón tamén é motivo de preocupación. O Goberno Local, no mandato anterior, optou por unha concesión conxunta co Complexo Deportivo de San Diego, en lugar de xestionar directamente o complexo. Mientras esta xestión conxunta non se completa, a administración do Complexo Deportivo do Castrillón recae en EMVSA, unha empresa municipal que carece dos recursos necesarios para cumprir con eficacia o encargo. Como resultado, os servizos que EMVSA tivo que subcontratar están a prestarse de maneira precaria debido á caducidade do contrato, xerando irregularidades e incumprimentos sistémicos.

Un dos casos máis preocupantes é o servizo de limpeza viaria, onde a concesionaria parece actuar sen control. Jorquera denuncia que o Sindicato de Traballadores de Limpieza (STL) dita políticas de persoal e practica a represión sindical. Recentemente, un traballador foi sancionado pola dirección da empresa con expediente por falta moi grave, despois de denunciar acoso laboral tras dar de baixa no STL e afiliarse a outro sindicato.

En resumo, o BNG está a poñer de manifesto a preocupante situación dos contratos municipais e os seus efectos na calidade dos servizos prestados aos veciños da Coruña. Queda por verse como o Goberno Local responderá a esta cuestión no Pleno do xoves.

O BNG alerta sobre a precariedade nos contratos do Concello da Coruña e o seu impacto na calidade dos servizos