BNG | nota de prensa

O BNG rexistra un rogo para o Concello reparar a fonte de auga potábel do parque norte da Avenida de Novo Mesoiro

O concelleiro do BNG David Soto rexistrou un rogo escrito para o Goberno Local garantir a reparación da fonte de auga do Parque Norte da Avenida de Novo Mesoiro.

O BNG rexistra un rogo para o Concello reparar a fonte de auga potábel do parque norte da Avenida de Novo Mesoiro
Foto Fonte de Auga Parque Norte Avenida de Novo Mesoiro
Foto Fonte de Auga Parque Norte Avenida de Novo Mesoiro

A fonte “perde auga de forma constante, o que ten máis gravidade en caso de pre-alerta por seca, como é a situación actual”, afirma Soto na exposición de motivos desta iniciativa. E a seguir engade: “O pulsado para regular a saída da auga tampouco funciona adecuadamente, de tal forma que é imposíbel beber da fonte na actualidade”.

Cómpre, por tanto, reparar a fonte para que non se continúe a desaproveitar a auga nestes tempos marcados pola seca.

A reparación “das fontes existentes no noso termo municipal” xa fora levada polo BNG ao Pleno, en concreto polo noso portavoz, Francisco Jorquera, na sesión realizada o pasado setembro.

O BNG rexistra un rogo para o Concello reparar a fonte de auga potábel do parque norte da Avenida de Novo Mesoiro