Plan para a inclusión dos menores con dislexia

Cidadáns Cs A Coruña reclama mediante unha moción medidas para a detección e atención a menores con dislexia

Coincidindo co Día Mundial da Dislexia, Cidadáns Cs A Coruña presentou no Concello da cidade unha moción na que se expoñen a aplicación dunha batería de medidas que permitan a detección precoz e a atención a menores con este trastorno neurológico.

Cidadáns Cs A Coruña reclama mediante unha moción medidas para a detección e atención a menores con dislexia
dislexia
dislexia

A dislexia ten un incidente do 15% entre os españois e dá  lugar a dificultades  en áreas relacionadas coa linguaxe, tales como ortografía, escritura e expresión oral, afectando directamente os resultados escolares.

É unha enfermidade o suficientemente grave que xera trastornos, non só aos afectados senón tamén á contorna familiar, por todo iso desde Cidadáns Cs solicítase mediante moción presentada que: “o Goberno Municipal inste á Xunta de Galicia a elaborar un plan para a inclusión dos menores con dislexia, involucrando aos ámbitos sanitario, educativo e social, así como a publicar dunha guía de apoio aos educadores e familiares coa información imprescindible sobre a dislexia e outras Dificultades Específicas de Aprendizaxe (DEA)” sinalou Miguel Ángel Rosende, portavoz de Cidadáns Cs na Coruña.

Desde Cidadáns Cs, considérase moi importante complementar a programación lúdica e cultural do concello con actividades especificamente adaptadas a persoas con dislexia, elaborar un plan de axudas ás familias que minimice calquera barreira socioeconómica para a súa superación por parte dos menores afectados e establecer anualmente, no marco do Día Mundial da Dislexia, actos que permitan dar visibilidade a esta diversidade cognitiva favorecendo con iso a inclusión das persoas afectadas.

En palabras do portavoz de Cidadáns Cs : “As actuacións que leven a cabo deben estar dirixidas á detección e identificación temperá, á intervención educativa, á formación dos profesionais e ao asesoramento e orientación das familias, por iso desde Cidadáns reclamamos a necesidade dun marco normativo e de formación para os docentes que garanta a atención aos alumnos afectados por este trastorno neurológico, que afecta a ao redor dun 15% dos españois e, segundo algúns estudos, pode chegar a ser causa dun 40% do abandono escolar temperán”,  sinalou para finalizar Rosende.

Cidadáns Cs A Coruña reclama mediante unha moción medidas para a detección e atención a menores con dislexia