Para nenos e nenas nacidos entre o 01/01/2005 e o 31/12/2014

Prazas vacantes nos campamentos urbanos

Prazas vacantes nos campamentos urbanos
Campamentos urbanos
Campamentos urbanos
  • Segunda quenda, de luns a venres, do 2 ao 13 de xullo: Novoboandanza, Castrillón, Elviña, Labañou e Pescadores.
  • Terceira quenda, de luns a venres, do 16 ao 31 de xullo: Novoboandanza, Castrillón, Eirís, Monelos e Pescadores.
  • Cuarta quenda, de luns a venres, do 1 ao 14 de agosto: Novoboandanza, Castrillón e Monelos.
  • Quinta quenda, de luns a venres, do 16 ao 31 de agosto: Castrillón.
  • Sexta quenda, de luns a venres, do 3 ao 7 de setembro: Novoboandanza, Eirís e Labañou.

En todos os centros cívicos, agás no centro de Pescadores, pódese solicitar o horario xeral de 10.00 a 14.00h ou o horario ampliado de 9.00 a 14.30h. O custo por participante e quenda en horario xeral é de 26€ e de 32€ no horario ampliado, agás na sexta quenda que o custo é de 15€ no horario normal e 20€ no horario ampliado.

Inscrición nas prazas vacantes: a partir do venres 29 de Xuño, podese acudir ao centro cívico onde se quere realizar o campamento no horario de 9.00 a 10.00h (agás no centro de Pescadores onde o horario e de 10:00 a 11:00h) e preguntar polo persoal que coordina o campamento.

As prazas vacantes adxudicaranse por orde de inscrición

Prazas vacantes nos campamentos urbanos