Subvencións para o fomento do emprego

A Xunta de Goberno local autoriza a convocatoria de subvencións para a consolidación e apoio de pequenas empresas e persoas autónomas

A executivo comeza tamén o proceso de contratación do servizo de limpeza viaria e o de mantemento dos xardíns históricos da cidade, aos que se dedican, respectivamente, 15,6 millóns e 470.000 euros cada ano

A Xunta de Goberno local autoriza a convocatoria de subvencións para a consolidación e apoio de pequenas empresas e persoas autónomas
Ferreiro e Delso visitaron a comezos de ano ao persoal do 010
Ferreiro e Delso visitaron a comezos de ano ao persoal do 010

A Coruña, 7 de marzo de 2019.- A Xunta de Goberno local aprobou esta mañá a convocatoria de subvencións para o fomento do emprego e a consolidación do tecido empresarial do municipio e autorizou tamén o gasto e a apertura do proceso de licitación mediante procedemento aberto da contratación do servizo de atención telefónica cidadá a través do número 010. A Concellería de Emprego e Economía Social é a impulsora da convocatoria de subvencións e dedicará 100.000 euros á dinamización e fortalecemento do tecido produtivo do concello co obxectivo de impulsar a xeración de emprego. Poderán beneficiarse destas axudas as iniciativas empresariais que estean radicadas no municipio, tanto as constituídas de xeito individual como a través de microempresas e pequenas empresas, que teñan un mínimo de dous anos de exercicio continuado da actividade e un máximo de cinco anos. As bases da convocatoria establecen que o único gasto subvencionable, ata un máximo de 3.000 euros, será a cota do réxime especial de traballadores autónomos ou calquera outro réxime especial por conta propia da seguridade social, así como a mutualidade do colexio profesional correspondente.

Pola súa banda, o novo contrato do servizo de atención do 010 permitirá mellorar a atención grazas ao reforzo das quendas de persoal, que pasará de 14 a 16 persoas. Para iso, o executivo destinará un 23,3% máis de orzamento á contratación do 010 o que suporá un investimento anual de 682.638 euros, 120.000 máis que no actual acordo. O novo contrato terá unha duración de tres anos, que se poderán prorrogar por dous exercicios máis e contempla para o que resta de 2019 un gasto de 284.432 euros. As novas bases reforzan o posto de control de calidade, cunha persoa máis, e tamén o posto de teleoperadora. Ademais, inclúen a subrogación do persoal que xa traballa no servizo de atención telefónica e as cláusulas sociais que leva introducindo este Goberno local nos seus contratos.

Entre outros asuntos, a reunión do executivo local deu tamén luz verde ao inicio da licitación dun dos contratos de máis contía que ten o Concello da Coruña, o do servizo de limpeza viaria, que establece un orzamento base de 15.599.072 euros anuais, o que supón un valor estimado de 127.410.090 euros (IVE excluído) durante os oito anos que está previsto que dure o contrato. Este proceso permitirá adaptar o servizo de limpeza viaria á realidade da cidade e introducir melloras que supoñan o reparto equitativo dos recursos polos barrios da cidade e un maior coidado do espazo público, como é a incorporación ao contrato da limpeza con auga en todas as rúas do municipio. O prego tamén contempla a creación de grupos de traballo específicos para actuacións de limpeza nocturna, a caída das follas ou retirada de gomas de mascar, pintadas e herbas espontáneas, entre outras, sen esquecer as medidas de educación e sensibilización neste eido.

Os pregos que ten como base o proceso de contratación foron sometidos a un proceso pioneiro de consulta pública, no que axentes do sector puideron aportar as súas propostas, das que se chegaron a incorporar máis de 260 de 15 entidades distintas.

A Concellería de Medio Ambiente levou tamén á reunión do Goberno a apertura doutro proceso de licitación, como é o do servizo de coidado e mantemento dos xardíns históricos da cidade, que terá unha vixencia dun ano e un orzamento base de 471.735 euros. O departamento, que resolveu o pasado ano o anterior contrato debido ás infraccións graves cometidas pola empresa concesionaria, incrementa o persoal, que se multiplica por catro, e a dotación económica nun 45% máis, para garantir o mantemento adecuado dos espazos que conteñen as árbores máis antigas e de maior valor da cidade, como son os xardíns de Méndez Núñez, San Carlos, Campo da Leña e praza das Atochas, Obelisco, praza da Fariña, praza do Libro e o cemiterio de San Amaro.

Licenzas

Como é habitual, a Concellería de Rexeneración Urbana e Dereito á Vivenda trasladou á Xunta de Goberno local o informe das 240 licenzas e outros títulos habilitantes tramitados polo departamento nas últimas semanas. No período comprendido entre o 19 de febreiro e o 4 de marzo, o Concello resolveu 32 licenzas urbanísticas, autorizou 94 obras en réxime de comunicación, 45 de actividades con comunicación previa, 42 de actividades con declaración responsable e 27 expedientes doutros tipos, entre os que figuran oito autorizacións de proxectos de execución, sete desistimentos ou cinco denegacións.

A Xunta de Goberno local autoriza a convocatoria de subvencións para a consolidación e apoio de pequenas empresas e persoas autónomas