Traballo final da Aula Local de Cooperación

Entre o 15 e o 20 de decembro realizaranse os Eventos sectoriais de cooperación expandida

Eeventos informativos co-organizados entre os grupos sectoriais participantes da Aula Local de Cooperación e o Igadi

Entre o 15 e o 20 de decembro realizaranse os Eventos sectoriais de cooperación expandida
EVENTOS_SECTORIAIS
Objetivos de desarrollo sostenible

Entre o 15 e o 20 de decembro realizaranse os Eventos sectoriais de cooperación expandida