ensino

O Ceesg propón alternativas para a figura de coordinador/a de benestar nas escolas

A Consellería de Educación anuncia que non investirá en novos coordinadores/as de benestar nos centros galegos, e o Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (Ceesg) amosa a súa preocupación, defendendo a necesidade de profesionais especializados.
O Ceesg propón alternativas para a figura de coordinador/a de benestar nas escolas

No pasado xoves 30 de agosto, o Diario Oficial de Galicia (DOG) publicou unha orde que sinala unha decisión relevante no ámbito educativo. A Consellería de Educación informou que non investirá na incorporación de novo persoal coordinador/a de benestar nos centros escolares galegos. Esta figura, que foi creada ao abeiro da Lei de Protección á Infancia, estaba destinada a velar polo benestar e a convivencia no ámbito escolar.

A solución proposta pola Xunta de Galicia é que sexa o propio profesorado xa existente o que asuma as funcións do coordinador/a de benestar. Esta medida, segundo a Consellería, permitiría cumprir coa imposición legal sen a necesidade de aumentar o persoal nos centros escolares. Non obstante, esta decisión non está exenta de controversia.

Dende o Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (Ceesg), considérase que esta solución non achegará solucións reais ás problemáticas que se atopan nos centros educativos galegos. Un dos puntos máis preocupantes é que esta medida non garante a formación específica necesaria para asumir estas funcións, a pesar de que se trata dun posto no que a formación en intervención socioeducativa con infancia e adolescentes é esencial para un bo desenvolvemento das súas funcións.

A proposta do Ceesg, que foi presentada á Consellería antes mesmo de que se comezase a tramitar a norma, é a incorporación de profesionais da Educación Social. Esta alternativa busca evitar a sobrecarga de funcións do profesorado e, ao mesmo tempo, asegurar a especialización e capacitación das persoas que exerzan como coordinadoras/es de benestar e convivencia. A súa presenza no sistema educativo sería unha maneira de reforzar a prevención das situacións de acoso escolar e vulnerabilidade relacionada coa saúde mental dos estudantes galegos.

O Ceesg subliña a necesidade de innovar e apostar por servizos de calidade no ámbito educativo, sen recorrer a solucións temporais que poidan reforzar a sobrecarga do profesorado e do sistema escolar en xeral.

Nesta liña, o Ceesg insta á Xunta de Galicia a seguir traballando na construción de alternativas que garantan unha atención especializada e integral dende o contexto escolar. A organización tamén ofrece a súa colaboración para o desenvolvemento de proxectos piloto innovadores que poidan abordar eficazmente as problemáticas actuais nas escolas galegas.

A pesar das súas propostas, parece que a Consellería optou por non considerar ningunha opción que supoña un investimento económico adicional, o que levanta preocupación sobre a capacidade do sistema educativo galego para abordar as necesidades dos estudantes e garantir un ambiente seguro e saudable nas escolas.

O Ceesg propón alternativas para a figura de coordinador/a de benestar nas escolas