parques eólicos

ADEGA esixe á Xunta que denegue o terceiro parque eólico de EDP sobre os Penedos de Traba

A organización ADEGA reclamou á Xunta que denegue o terceiro parque eólico de EDP sobre os Penedos de Traba, co nome de "Pena dos Mouros". A petición de ADEGA chega despois de que os parques "Soesto" e "Monte Chan" recibiran recentemente unha Declaración de Impacto Ambiental (DIA) negativa polos seus inasumíbeis impactos.
ADEGA esixe á Xunta que denegue o terceiro parque eólico de EDP sobre os Penedos de Traba
parques eólicos
Parques eólicos

ADEGA afirma que non debe haber dous sen tres, e que todos os tres parques deberían ser rexeitados.

A fragmentación artificial de proxectos é unha práctica utilizada para evitar a competencia autorizatoria do Estado a favor da competencia autonómica. A operación de fragmentación de proxectos eólicos mina as garantías de protección ambiental, e aniquila a posibilidade de avaliar conxuntamente aqueles proxectos artificiosamente divididos. Esta práctica non se axusta a Dereito, e os tribunais de xustiza veñen corroborando esta afirmación dende hai anos.

Os parques eólicos "Pena dos Mouros", "Monte Chan" e "Soesto" ocupan unha área incluída nas dúas propostas de ampliación da Rede Natura 2000 de Galiza presentadas pola Xunta e elaboradas polo IBADER (Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural), dependente da USC. A Xunta de Feijóo nunca chegou a concluír formalmente o proceso, segundo informou o Ministerio a ADEGA. A ampliación destas áreas tería como obxectivo atender ás consideracións feitas pola Comisión Europea, que formulaba a necesidade de mellorar a representatividade de determinados tipos de hábitats.

É importante ter en conta que a área do parque "Pena dos Mouros" é unha zona de alto valor ecolóxico e paisaxístico, situándose na área de influencia da Serra de A Capelada, declarada Reserva da Biosfera pola UNESCO en 2013. Ademais, é unha das zonas con maior número de especies de aves ameazadas e con maior diversidade biolóxica da península ibérica.

A decisión final sobre a construción do parque eólico "Pena dos Mouros" recaerá na Xunta de Galiza. O goberno autonómico terá que decidir se se enfrontará ás presións das empresas ou se protexerá o patrimonio natural e cultural de Galiza.

ADEGA esixe á Xunta que denegue o terceiro parque eólico de EDP sobre os Penedos de Traba