Pellets

Amigas da Terra e Ecoloxistas en Acción instan ao Parlamento Galego a nomear un coordinador técnico para a limpeza do vertido de pellets

As organizacións ecoloxistas Amigas da Terra e Ecoloxistas en Acción fixeron un chamamento ao Parlamento galego para acadar un consenso na designación dunha persoa con perfil técnico que lidere o operativo de limpeza do vertido de pellets e actúe como interlocutor co goberno central.
Amigas da Terra e Ecoloxistas en Acción instan ao Parlamento Galego a nomear un coordinador técnico para a limpeza do vertido de pellets
Limpeza de pellets
Limpeza de pellets

A Coruña, 12 de xaneiro de 2024 - Ambas organizacións expresan a súa preocupación polos desatinos recentes da Xunta, que consideran máis vinculados á campaña electoral que á resolución da crise ecolóxica, social e económica causada polo vertido de pellets. Neste contexto, solicitan que un profesional con coñecementos e sensibilidade ecolóxica supervise o operativo e sirva como conexión coa administración central.

As declaracións do presidente da Xunta e outros membros do goberno foron criticadas polas organizacións ecoloxistas, que sinalan a falta de coñecemento e sensibilidade ecolóxica manifestada nestas intervencións. Creen que estas declaracións non axudan á mobilización da poboación e, polo contrario, desafectan aos voluntarios, chegando incluso a poñer en perigo a súa saúde.

Para solucionar estas carencias, Amigas da Terra e Ecoloxistas en Acción propoñen que o Parlamento galego acade un consenso para nomear un coordinador técnico co perfil axeitado. Este profesional lideraría un equipo científico encargado das tarefas de recuperación da costa e do mar, así como da xestión dos residuos.

As organizacións solicitan o respaldo unánime dos grupos parlamentarios á persoa e ao equipo designado, sen críticas nin ruído mediático. Sosteñen que a sociedade galega require unidade entre as administracións para superar a crise ambiental, enfocada nunha persoa cualificada para enfrontarse á desastrosa situación ecolóxica e social que afecta a Galicia.

Ademais, anuncian a organización dunha manifestación en Compostela, co lema "Nunca Máis", para instar ao Estado español a promover medidas lexislativas a nivel europeo e internacional que melloren a regulación do transporte marítimo de mercadorías perigosas para o medio ambiente.

Amigas da Terra e Ecoloxistas en Acción instan ao Parlamento Galego a nomear un coordinador técnico para a limpeza do vertido de pellets