BNG | nota de prensa

Ana Miranda defende unha revisión urxente da Política Pesqueira Común

A eurodeputada do BNG denuncia na Comisión de Pesca a discriminación do sector pesqueiro galego nos anos de aplicación da PPC
Ana Miranda defende unha revisión urxente da Política Pesqueira Común
Ana Miranda Comisión Pesca2
Ana Miranda Comisión Pesca2

Bruxelas, 24 de xaneiro de 2023. A eurodeputada do BNG, Ana Miranda, defendeu hoxe na Comisión de Pesca da Eurocámara a necesidade de modificar a Política Pesqueira Común (PPC), xa que non acadou os seus obxectivos de garantir que as actividades da pesca e a acuicultura sexan sostibles ambientalmente a longo prazo nin unha boa xestión pesqueira que cree emprego e fixe poboación nas zonas pesqueiras, que xere beneficios económicos e contribúa á produción de alimentos. 

Pola contra, Miranda subliñou a importancia de que a nova PPC teña en conta a perspectiva social da pesca e debe considerar a dimensión social como unha prioridade, xa que até agora, para tomar diversas decisións, as partes afectadas non foran escoitadas, como son os pescadores e armadores, a cadea de produción e as comunidades costeiras que viven da pesca e do marisqueo.

Neste sentido, o Bloque considera que a dimensión social debe incluír tanto a mellora das condicións de traballo, da formación marítimo pesqueira no sector, da modernización da frota para facer que os buques de pesca sexan máis seguros nas duras condicións que ten a pesca en xeral.

“Os obxectivos da PPC non foron equilibrados para Galiza, existe unha gran descompensación entre os mesmos, e unha discriminación de certas frotas e territorios como a galega”, sinalou Ana Miranda na súa intervención na Comisión de Pesca, ao tempo que salientou a necesidade de revisar o criterio de estabilidade relativa e de que os obxectivos social, económico e medio ambiental sexan equilibrados.

Crítica ao criterio de estabilidade relativa

Neste sentido, o BNG considera que a Comisión mantén inxustamente o criterio de estabilidade relativa, baseado nos dereitos históricos de determinados Estados membros sobre determinadas pesquerías, sabendo que implica unha discriminación de partida que se mantén no tempo inxustamente para a frota galega. Para a eurodeputada nacionalista é fundamental que se revise, se actualice e se adapte aos cambios nas frotas e na xestión pesqueira e presentará emendas que recollan a posición do BNG sobre a PPC.

Ana Miranda defende unha revisión urxente da Política Pesqueira Común