Ecoloxistas en Acción | nota de prensa

Os Plans de Ordenación do Espazo Marítimo non mostran un compromiso decidido pola conservación do medio mariño

Tras a aprobación dos novos Plans de Ordenamento do Espazo Marítimo (POEM), Ecoloxistas en Acción sinala que deberían ser máis ambiciosos na conservación e protección do medio mariño, aínda que recoñece avances nalgúns aspectos climáticos.

Os Plans de Ordenación do Espazo Marítimo non mostran un compromiso decidido pola conservación do medio mariño
espazos marítimos
espazos marítimos
  • Os plans carecen de medidas para a ordenación das masas de auga costeiras e de estuarios. Tampouco hai unha normativa de prevención e control da calidade do aire nos portos.
  • Ecoloxistas en Acción ve con preocupación que o Goberno non expoña unha ordenación real que debería ser o obxectivo deste documento e que nesta versión definitiva cedeuse #ante o lobby da pesca de arrastre, ao reducir o espazo marítimo para o posible despregamento da eólica mariña.
 

Galiza, 1 de marzo de 2023.- Con máis de dous anos de atraso, o Goberno español —tras o Consello de Ministros deste martes—, aprobou os Plans de Ordenación do Espazo Marítimo, unha ferramenta que debe ser clave para a conservación e protección do medio mariño. Ecoloxistas en Acción lamenta que non se aproveitou do todo esta ferramenta para avanzar de maneira clara na conservación da vida no mar e para realizar unha ordenación máis pormenorizada,  non tanto unha delimitación das actividades que xa se están realizando actualmente. 

Ao analizar  algúns dos apartados do documento, Ecoloxistas en Acción recoñece a importancia do despregamento da enerxía eólica mariña —unha enerxía renovable de menor impacto ambiental respecto a as enerxías fósiles ou a nuclear— que resulta clave na produción enerxética renovable necesaria para abordar a crise climática na que nos atopamos. 

Con todo, a organización sinala que este despregamento debe ir acompañado dunha regulación e control adecuados para evitar os movementos especulativos no sector, coa maior participación pública posible, garantindo a protección dos ecosistemas e amparando a xustiza social e climática. “Non se pode cometer o mesmo erro que en terra e entregarlle, sen máis, o recurso eólico ao oligopolio eléctrico”, advirte Cristóbal López, voceiro de Ecoloxistas en Acción.

A organización ecoloxista recoñece o esforzo do MITERD para planificar o despregamento da eólica mariña ao marcar zonas de exclusión para a súa instalación. Tamén valora de maneira positiva que nestes plans fixouse o obxectivo de reforzar o marco de protección para alcanzar o 30 % da superficie mariña para 2030, aínda que bota de menos a mención ao 10 % de conservación estrita que tamén é necesario definir. 

Ao mesmo tempo, denuncia a cesión do Goberno español ás presións do lobby da pesca de arrastre para aumentar as súas zonas de pesqueira en detrimento do despregamento da eólica mariña. Así, o carácter de ZUP (Zonas de Uso Prioritario) que inicialmente tiña a enerxía eólica mariña pasou a ser só ZAP (Zona de Alto Potencial), unha decisión esixida polo sector pesqueiro. 

Outra das carencias destes plans é a ausencia de programas de mostraxe, vixilancia e control das masas de auga costeiras e augas de transición dos estuarios que forman parte do dominio público marítimo terrestre. A organización ecoloxista alerta de que, por exemplo, as mostraxes realizadas dentro do marco do programa Descriptor 10 do MITERD nas augas superficiais revelan a alta concentración de microplásticos e microplásticos nas masas de augas costeiras. Segundo o programa de seguimento denominado BM-bio, tamén do MITERD, que avalía o impacto dos lixos na biota mariña na demarcación noratlántica, atopáronse microplásticos no 100 % dos cetáceos varados.

Sinalan que nos informes do Ministerio para a elaboración Plan de Ordenamento do Espazo Marítimo se alertaba da  mala situación das masas de auga costeiras das Rías Baixas, segundo estes estudos destacan dúas zonas moi contaminadas, a ría de Arousa,na contorna de Vilagarcía, con impactos por contaminación por materia orgánica e a ría de Vigo, na contorna de Moaña, con impactos por contaminación química. Estas verteduras contaminantes ademais de afectar ao medio mariño, ás zonas de Rede Natura e actividades humanas que requiren de boa calidade das augas, tamén afectan gravemente a toda actividade económica relacionada co mar, en especial á pesca, acuicultura e marisqueo.

Ecoloxistas en Acción insta o Ministerio a poñer coto a estas verteduras contaminantes, que ademais de afectar ao medio mariño, ás zonas de Rede Natura e actividades humanas que requiren de boa calidade das augas, tamén afectan gravemente a toda actividade económica relacionada co mar, en especial á pesca, acuicultura e marisqueo. 

Por último, a organización ecoloxista sinala que nos POEM  falta  un plan de prevención e control da calidade do aire para os buques. O propio Plan de Ordenamento do Espazo Marítimo presentado recoñece que o contido en xofre, nitróxeno e materia particulada que conteñen os combustibles utilizados polos buques —e que se desprenden á atmosfera en forma de óxidos de xofre (SOx), óxidos de nitróxeno (NOx) e partículas (PM10 e PM2,5)—, contribúen á contaminación atmosférica e a unha mala calidade do aire, con efectos nocivos sobre a saúde humana e o medio ambiente. 

“A pesar das carencias que na nosa opinión teñen os plans aprobados, valoramos como positivo que finalmente se aprobaron os POEM e esperamos que nas futuras modificacións póidanse ir liquidando ditas carencias”, conclúe Cristóbal López.

Os Plans de Ordenación do Espazo Marítimo non mostran un compromiso decidido pola conservación do medio mariño