Inmigración y coronavirus

Esixencias do Foro Galego de Inmigracion para o mantemento dos dereitos das persoas migrantes

O  FORO GALEGO DE INMIGRACION  na actual situación do estado de alarma atópase preocupado en que se garantan os dereitos das persoas migrantes residentes regular ou irregularmente, e SOLICITA:

Esixencias do Foro Galego de Inmigracion para o mantemento dos dereitos das persoas migrantes
Foro Galego de Inmigración
Foro Galego de Inmigración
  1. Renovación automática polo prazo dun ano das autorizacións de residencia do tipo que sexan que caduquen durante este período.
  2. Sexan  absoltos os incoamentos de procedemento expulsión as persoas migrantes  en situación administrativa irregular, e das expulsións mesmas porque non se dan as garantías xudiciais. 
  3. Peche polo menos temporal dos CIES, coa posta en liberdade das persoas internas dos mesmos coas debidas garantías sanitarias.
  4. Mantemento de todos os mecanismos do sistema de protección de menores para aquelas persoas menores que acaden a maioría de ideade durante este periodo.
  5. Cambio da política de fronteiras coas persoas migrantes para que todas as actuacións se dixixan ao salvamento e acollida das persoas que se podan atopar en dificultade por mar, terra ou aire. 

O FORO GALEGO DE INMIGRACIÓN APOIARÁ TODAS AS INICIATIVAS QUE SE DESENVOLVAN A NIVEL ESTATAL DE CARA A POSTA EN MARCHA DESTAS MEDIDAS QUE CONSIDERAMOS IMPRESCINDIBLES PARA O MANTEMENTO DOS DEREITOS DAS PERSOAS MIGRANTES RESIDENTES REGULAR OU IRREGULARMENTE NO ESTADO ESPAÑOL DURANTE ESTA SITUACIÓN.

Esixencias do Foro Galego de Inmigracion para o mantemento dos dereitos das persoas migrantes