Comunicado da Asociación Veciñal Agra

Deficiente servizo de Correos no barrio da Agra do Orzán

O recorte de persoal en Correos deteriora o servizo no barrio

Deficiente servizo de Correos no barrio da Agra do Orzán
Ricardo Seixo diante do portalón do Observatorio, pechado polas tardes
Ricardo Seixo presidente da Asociación Veciñal Agra

Por acordo da Xunta Directiva da Asociación Veciñal “AGRA”, na súa reunión do 29 de xuño, fago público o seguinte:

1.-Que no mes de febreiro do presente ano, Correos acometeu un recorte de persoal na UNIDADE DE REPARTO 3 da Coruña. Unidade de reparto na que está incluído o noso barrio da Agra do Orzán e na que se eliminaron 6 POSTOS DE TRABALLO DE REPARTO A PÉ.

2.-Que directivos de Correos, postos en contacto con esta Asociación Veciñal, aseguráronnos que o servizo de reparto se reorganizaba e non ía ter ningún tipo de merma a respecto do que se viña facendo ata ese momento.

3.-Que feito un seguimento do reparto ao longo dos dous meses seguintes atopámonos cos seguintes datos, referidos ao noso barrio:

Nome da rúa

Nº de veces que quedou sen reparto

Rolda de Outeiro

                        58

R/ Barcelona

                        43

Praza de Comercio

                        41

Rolda de Nelle

                        38

R/Panamá

                        51

Avda. de Fisterra

                        28

R/Agra de Bragua

                        27

R/Ramón María Aller

                        26

R/Mosteiro de Toxos Outos

                        24

R/Rodrigo A. de Santiago

                        23

R/Teixeira de Pascoaes

                        22

R/Mosteiro de Sobrado

                        21

Avda. das Cunchiñas

                        18

R/ Vila de Cee

                        18

Rúa da Laracha

                        18

R/Meira

                        18

R/ Mosteiro de Caaveiro

                        18

R/ Agra do Orzán

                        11

R/ Alcalde Lens

                        14

R/Andrés Gaos

                        14

R/Páramo

                        11

R/Almirante Mourelle

                        10

R/Observatorio

                          9

 

4.-Que houbo SEMANAS de febreiro nas que quedaron sen repartir máis de 6.000 cartas, 900 impresos e 200 certificados. SEMANAS de marzo con máis de 3.500 cartas sen repartir, 1.300 impresos e 1.300 certificados. SEMANAS  de abril con máis de 10.000 cartas sen repartir, 300 impresos e 500 certificados.Cómpre facer constar que estes datos están recollidos como mostra e non reflicten a totalidade do reparto na unidade 3.

5.-Que segundo estes datos, podemos afirmar que o SERVIZO que está a prestar CORREOS no noso barrio é lamentábel e, o que é máis grave, non respecta a legalidade vixente.

               En función do exposto:

1.-Queremos manifestar a nosa máis enérxica protesta polo DEFICIENTE SERVIZO DE CORREOS no barrio.

2.-Que nos sentimos enganados polos directivos que no seu día nos afirmaron que o servizo non se vería afectado polos cambios que se proxectaban.

3.-Que apoiamos as reivindicacións dos traballadores/as no camiño de recuperar a normalidade do reparto.

4.-Que esiximos que a frecuencia do servizo (5 días por semana, de luns a venres, en todo o territorio), segundo a legalidade vixente, se cumpra. 

Ricardo Seixo Fernández, presidente da Asociación Veciñal Agra

Comentarios
Deficiente servizo de Correos no barrio da Agra do Orzán