Xornalismo

Palestra de Antonio Lodeiro sobre a liberdade de prensa

Axenda social

Palestra de Antonio Lodeiro sobre a liberdade de prensa
Campaña de AI-min
Campaña de Amnistía Internacional.

Onde

Grupo Coruña de Amnistía Internacional. Rúa Rafael Alberti 5, 1º C

Cando

Mércores, 3 de maio

Horario

20.00 horas

Información

Las nuevas amenazas a la libertad de prensa, palestra do xornalista Antonio Lodeiro. Un dos países aos que Amnistía Internacional dedica o Día da Liberdade de Prensa é a Turquía. Unha terceira parte dos e as xornalistas encarcerados en todo o mundo está en prisións turcas: a inmensa maioría en espera de xuízo; xunto con todos os medios de comunicación da oposición, están a ser obxecto dunha campaña de represión sen precedentes: máis de 120 xornalistas seguen en prisión, pecháronse máis de 160 medios de comunicación e nalgunhas partes do país suspendeuse o servizo da internet e limitouse o acceso a redes sociais


 

Palestra de Antonio Lodeiro sobre a liberdade de prensa