lei-mordaza
Sociedade
Na rotonda, fronte ao barco

Quen é Diego Lores?

Diego Lores non é un rapaz violento nin o parece. Non parece quen de derrubar e mancar a un policía. “Recordo que vin ao policía no chan e preguntarlle si estaba ben,...