Encontro Galego Contra a OTAN

Diante das últimas declaracións do Sr. Borrell na Conferencia de Seguridade de Múnich

O Alto Comisionado da UE para Asuntos Exteriores, ou sexa, o seu ministro de AA.  EE, na Conferencia de Seguridade de Múnich, onde tentan recabar novos apoios  ao goberno de Zelenski, chamou a acelerar e aumentar a axuda militar ao exercito  ucraíno. 

Diante das últimas declaracións do Sr. Borrell na Conferencia de Seguridade de Múnich

Ate hoxe a UE leva “investidos” na guerrra de Ucraína 34 mil millóns de euros, que  nun reparto de tarefas co seu aliado os EE.UU, os cales van destinados principalmente  á axuda “financeira” (cando o pobo ucraíno teña que pagar as débedas, a súa pobreza  
crecerá esponencialmente), mentras o goberno de Biden adícase principalmente á  axuda militar, ao que destina máis do 50 % dos 47 mil millóns que leva enviados. 

Estos 34 mil millóns de euros significan o 70% dos orzamentos da Politica Agraria  Común da UE, por exemplo. E o Sr. Borrell chama a aumentar esa axuda a costa,  de que? Sr. Borrell; porque o diñeiro non nace das árbores, senon sae das costas  
das traballadoras e os traballadores, aos que empobrecen coa inflación derivada o  aumento do déficit público, ou dos gastos nos servizos públicos, recortados ate a  minima expresión. 

A implicación activa da OTAN, e da UE, na Guerra da Ucraína supón políticas  de “guerra” contra o pobo traballador para financiar o esforzo militar que se  está a rexeitar en manifestacións como as do pasado 12 de febreiro contra o  desmantelamento da Sanidade Pública en Compostela, Burgos ou Madrid. 
O diñeiro está contado, ou vai para armamento e axuda ao goberno de Zelenski ou  vai para sanidade e servizos públicos. Ou o deficit público serve par mellorar estos  servizos, ou serve para armar ao exercito ucraíno. 
Porén, o Encontro Galego contra a OTAN rexeita rotundamente as chamados do  Sr. Borrell no nome da Unión Europea, e chama a profundar na unidade frente as  politicas belicistas da OTAN, con novas mobilizacións na rúa. 

OTAN NON, BASES FÓRA!
GASTOS MILITARES  PARA GASTOS SOCIAIS!

 

Diante das últimas declaracións do Sr. Borrell na Conferencia de Seguridade de Múnich