concello da coruña

O BNG denuncia a falta de transparencia do Goberno Local na resposta a solicitudes de informaçión

A concelleira do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Mercedes Queixas, denunciou a sistemática falta de transparencia por parte do Goberno Local, presidido por Inés Rey, ao non dar resposta ás peticións de documentación relacionadas coas festas do verán e ao estado dos frescos de Urbano Lugrís na Rúa dos Olmos.
O BNG denuncia a falta de transparencia do Goberno Local na resposta a solicitudes de informaçión

A Coruña, 29 de agosto de 2023 - Durante os últimos dous meses, Mercedes Queixas remitiu varias solicitudes por escrito ao Executivo Local buscando información e documentación sobre distintos asuntos de interese público. Estas peticións estaban orientadas a obter claridade sobre temas cruciais como o estado dos frescos de Urbano Lugrís, unha cuestión que suscitou preocupación debido ao seu delicado estado de conservación.

No entanto, o Goberno Local optou por manter un silencio absoluto e non responder ás peticións presentadas pola concelleira do BNG. Este feito, segundo Queixas, pon de manifesto unha "actitude obstrucionista" que atenta contra a transparencia e vulnera os dereitos da oposición no control e fiscalización das accións do Executivo.

A falta de resposta afectou tamén ás peticións de información sobre as festas do verán, así como aos aspectos económicos relacionados coa Feira do Libro e o Festival Noroeste. A concelleira Queixas resaltou que "a opacidade do Goberno Local crea unha situación de indefensión para os grupos da oposición, dificultando o desenvolvemento adecuado das súas funcións de supervisión".

Unha das poucas excepcións á falta de resposta foi a solicitude de acceso aos planos de autoprotección dos festivais e eventos musicais deste verán. Aínda así, Queixas subliñou a demora considerábel na obtención destes documentos, especialmente crítica dado que se trata de información relevante sobre as medidas de seguridade implementadas para protexer os asistentes a estes eventos.

É importante recordar que, segundo a lexislación vixente, existe un prazo de 5 días naturais para que o Goberno Local responda ás solicitudes de documentación. Se o prazo transcorre sen resposta, o silencio administrativo ten o mesmo efecto que unha aceptación da solicitude. Aínda así, esta falta de claridade no proceso de acceso á información xera incerteza sobre se efectivamente se poderá acceder á documentación solicitada.

En conclusión, o BNG denuncia a falta de transparencia e resposta por parte do Goberno Local ás peticións de información realizadas pola concelleira Mercedes Queixas. Esta situación pon de manifesto a necesidade de reforzar os mecanismos de transparencia e garantir o acceso á información pública, fundamental para unha xestión gobernamental responsable e un control efectivo por parte da oposición.

O BNG denuncia a falta de transparencia do Goberno Local na resposta a solicitudes de informaçión