BNG | nota de prensa

O BNG demanda ao Goberno a denegación da autorización para a Subestación Eléctrica de Abegondo

Néstor Rego, portavoz do BNG no Congreso, denuncia o "enorme oscurantismo" que envolve o proxecto da Subestación Eléctrica de Abegondo e solicita ao Goberno que teña en conta as preocupacións dos veciños e organizacións locais.
O BNG demanda ao Goberno a denegación da autorización para a Subestación Eléctrica de Abegondo

Madrid, 3 de outubro de 2023 - O portavoz do Bloque Nacionalista Galego (BNG) no Congreso dos Deputados, Néstor Rego, puxo enriba da mesa unha iniciativa parlamentar instando ao Goberno español a denegar a autorización para a instalación da Subestación Eléctrica de Abegondo, debido ao seu potencial impacto na zona e ao que considera un alto grao de opacidade no proceso.

Rego lembrou que o BNG formulou diversas preguntas no Congreso desde marzo de 2022, buscando información sobre o estado do proxecto da subestación. "Dende o primeiro momento, este proxecto estivo envolto nun enorme oscurantismo, dificultando o acceso á información por parte de colectivos e persoas afectadas", afirmou o deputado galego.

O pasado 1 de setembro, finalmente, o Ministerio de Política Territorial anunciou que sometería a información pública a Declaración de Utilidade Pública da nova Subestación Eléctrica de 400 KV de Abegondo. A entidade encargada de autorizar esta instalación é o Ministerio de Transición Ecolóxica, a través da Dirección de Política Enerxética.

Un aspecto que levanta preocupación é o feito de que se está a levar a cabo unha dobre tramitación paralela da Subestación Eléctrica de Abegondo. "Por un lado, temos o parque de 400 KV, que depende do Ministerio, e, polo outro, o parque de 200 KV, que será tramitado pola Xunta, ademais da liña de conexión aérea de dobre circuito Mesón do Vento-As Pontes", sinalou Rego.

O deputado galego critica esta fórmula de tramitación separada, que considera unha "fragmentación fraudulenta de dous proxectos", pois impide unha avaliación integral, xa que ambos os parques eléctricos están a ser analizados por entidades diferentes. Neste sentido, Néstor Rego interpela o Executivo sobre as razóns detrás desta separación e subliña que o procedemento axeitado sería unha tramitación conxunta para avaliar os impactos ambientais, patrimoniais e sobre as persoas con vivendas próximas.

Outra preocupación que expón o BNG é a autorización de novos parques eólicos que prevén a evacuación a través dunha subestación que aínda non foi autorizada, o que aumenta a incerteza en torno ao impacto desta infraestrutura na contorna de Abegondo.

O BNG esixe que se teñan en conta as preocupacións dos veciños, colectivos e organizacións locais antes de proceder coa autorización deste proxecto, co obxectivo de garantir a transparencia, a participación cidadá e a protección do medio ambiente.

O BNG demanda ao Goberno a denegación da autorización para a Subestación Eléctrica de Abegondo