Ecoloxistas en Acción | nota de prensa

Os fondos da Unión Europea intensificarán a crise social, ecolóxica e climática

Ecoloxistas en Acción fai público a súa posición sobre os fondos NGEU e mostra a súa oposición ao Plan de Recuperación e Resiliencia, que foi tramitado sen transparencia nin debate político ou social.

Os fondos da Unión Europea intensificarán a crise social, ecolóxica e climática
NGEU
NGEU
 • O documento publicado denuncia que os fondos NGEU son un plan de rescate aos grandes capitais financeiros. Baixo a tese do crecemento ilimitado, este mecanismo aumentará os impactos ambientais, o sobre-endebedamento público e acompañarase de recortes en dereitos sociais e democráticos.
 • Pese á súa retórica ambiental, a orientación dos fondos NGEU camiña en sentido contrario á transición ecolóxica, produtiva, económica e social que se necesita, á vez que vai na lóxica de incrementar o modelo extractivista globalizado.
 • A posición da organización ecoloxista presenta propostas para encarar a transición ecosocial de forma urxente.

O Plan de Recuperación e Resiliencia foi concertado polo Goberno cos principais grupos de capital do IBEX 35 e os seus grandes consultoras, sen transparencia, sen participación social, sen control público nin parlamentario. Ecoloxistas en Acción denuncia a opacidade da súa tramitación á vez que cualifica o plan como unha operación de rescate público favorable aos grandes capitais privados, especialmente as grandes empresas financeiras, enerxéticas, tecnolóxicas, construtoras e da industria da automoción.

Un plan que, baixo procláma do “crecemento verde e dixital”, infla novas burbullas especulativas, como o vehículo eléctrico, o hidroxeno verde, as baterías, os megaproxectos de enerxías renovábeis do oligopolio enerxético e do sector inmobiliario, a dixitalización da agricultura e do turismo masivo. Burbullas que necesitan enormes cantidades de recursos materiais e combustíbeis fósiles, e que acelerarán a crise sistémica actual.

O Plan responde así a unha nova estratexia de acumulación e recomposición do capital financeiro a costa do sobre-endebedamento público, e reforzará a privatización e o seu control sobre sectores estratéxicos (auga, enerxía, minerais, terras).

Doutra banda, a posición de Ecoloxistas en Acción recorda que os primeiros 69.500 millóns de euros aprobados para o Estado español, dentro do chamado Mecanismo de Recuperación e Resiliencia, baixo os eufemismos de axudas europeas ou transferencias non reembolsábeis, non serán gratis para a cidadanía, aínda que si para os beneficiarios privados.

A chegada destes fondos está condicionada á execucións dunha batería de recortes sociais. Os que inclúe o Plan e os esixidos pola propia arquitectura económica da UE “que chegarán por fases” á vez que a súa devolución aos mercados de capitais internacionais. Realizarase fundamentalmente mediante contribucións adicionais dos Estados membro ao orzamento comunitario (é dicir, diñeiro adicional dos contribuíntes) e uns novos impostos que están, na súa maioría, por definir.

Ecoloxistas en Acción publicou a súa posición sobre os fondos NGEU. No texto analiza os antecedentes destes fondos, así como as súas consecuencias. A organización manifesta a súa oposición a esta “nova ofensiva do capitalismo verde e digital” e suscita un Plan urxente de transición ecosocial, no escenario de crise social, ecolóxica e de decrecemento de recursos enerxéticos e materiais. Concretamente suscita as seguintes propostas:
 • Rexeitamento aos fondos NGEU e aos programas de rescate con diñeiro público a empresas multinacionais.
 • Realización dunha auditoría independente dos rescates públicos que o Goberno concedeu a grandes empresas, para identificar as débedas ilexítimas.
 • Eliminación do papel protagonista da banca privada e do sistema financeiro como intermediarios na xestión da crise.
 • Priorización do financiamento público mediante a reorientación de partidas non sociais dos orzamentos, coa aplicación de medidas fiscais sobre as grandes fortunas e cunha reforma fiscal ambiental.
 • Realización de reformas estruturais e políticas, que faciliten o decrecemento ordenado e igualitario, tales como:
 • Desprivatización e desmercantilización dos servizos esenciais (educación, saúde, pensións, cultura) e ámbitos estratéxicos (enerxía, vivenda, banca, auga, alimentación, transporte).
 • Plan de transformación e relocalización do sistema económico, produtivo e comercial con obxectivos sociais, climáticos, enerxéticos e ecolóxicos vinculantes en 2025.
 • Reparto do traballo, diminución da xornada laboral e renda garantida.
 • Protección e xestión dos ecosistemas terrestres e marítimos de valor natural, na clave da soberanía alimentaria e enerxética.
 • Acceso á terra e aos medios para a produción de alimentos baixo un modelo agroecolóxico e fortalecemento das canles curtas de comercialización para as empresas agrícolas familiares e os pequenos produtores.
 • Moratoria ao despregue do 5G.

Posicionamiento sobre los fondos de la Unión Europea

Os fondos da Unión Europea intensificarán a crise social, ecolóxica e climática