Parques eólicos

A ocupación masiva dos Ancares: A polémica transformación nun gran polígono industrial eólico

A situación dos Ancares, na provincia de Lugo, está a converterse nun tema de grande controvérsia debido ás decisións tomadas pola Xunta de Galicia en relación aos proxectos eólicos que alí se están a desenvolver.
A ocupación masiva dos Ancares: A polémica transformación nun gran polígono industrial eólico
Detalle das poligonais dos proxectos eólicos Serra do Furco, Serra do Colmo, Serra da Piñeira, Chao do Marco, Restelo, Monteiro, Serra do Punago, Navallos, Reboiro e Serra da Lagoa
Detalle das poligonais dos proxectos eólicos Serra do Furco, Serra do Colmo, Serra da Piñeira, Chao do Marco, Restelo, Monteiro, Serra do Punago, Navallos, Reboiro e Serra da Lagoa

Coñecido como o "Complexo eólico dos Ancares", esta área está a ser ocupada por un conxunto de 10 proxectos eólicos, que tamén inclúe o proxecto estatal denominado Levante.

A principal preocupación recae na forma na que estes proxectos están a ser implementados, coas súas poligonais solapadas entre si. Os proxectos eólicos Serra da Piñeira e Serra do Colmo, Serra do Colmo e Serra do Furco, Serra do Furco e Chao do Marco, Chao do Marco e Monteiro, Serra do Punago e Navallos, Serra da Lagoa e Reboiro presentan superposicións significativas nas súas áreas de influencia.

O problema radica na falta de avaliación axeitada dos impactos acumulativos destes proxectos. A tramitación ambiental non tivo en conta os efectos sinérxicos que poderían xerarse pola proximidade e superposición das poligonais, o que resulta nunha ocupación masiva e saturación nunha área restrinxida. Isto tería un impacto negativo sobre a avifauna e os quirópteros, especies sensibles e catalogadas presentes na zona.

A falta de avaliación adecuada dos impactos acumulativos e o risco para a biodiversidade e o patrimonio natural dos Ancares fan que estes proxectos sexan altamente cuestionables. As conclusións indican que o proxecto debería recibir un informe ambiental desfavorable e non ser autorizado.

Ecoloxistas en Acción e diversas organizacións manifestaron a súa preocupación ante esta situación, xa que consideran que a Xunta de Galicia non tivo en conta os impactos ambientais e a importancia da preservación do patrimonio natural. A defensa da biodiversidade e a busca dun equilibrio entre o desenvolvemento económico e a protección do medio ambiente son cuestións fundamentais para garantir un futuro sostible.

A polémica en torno á transformación dos Ancares nun gran polígono industrial eólico continúa. A sociedade espera unha resposta clara e decisiva por parte das autoridades competentes para garantir a protección do medio ambiente e dos valores naturais desta rexión única.

A ocupación masiva dos Ancares: A polémica transformación nun gran polígono industrial eólico