FONDOS EUROPEOS

Ana Miranda do BNG critica a ineficacia da Xunta na execución dos fondos europeos

A eurodeputada do BNG, Ana Miranda, condena a falta de eficiencia da Xunta ao deixar sen gastar case mil millóns de euros de fondos estruturais europeos, evidenciando a irresponsabilidade do goberno do Partido Popular na Galiza.
Ana Miranda do BNG critica a ineficacia da Xunta na execución dos fondos europeos
Ana MIranda fondos eurpeos port
Ana MIranda fondos eurpeos

Bruxelas, 5 de decembro de 2023 - Ana Miranda, eurodeputada do Bloque Nacionalista Galego (BNG) en Europa, lanzou críticas contundentes á Xunta pola ineficacia na utilización dos fondos estruturais europeos destinados á Galiza. Afirmou que é unha "auténtica irresponsabilidade" deixar sen gastar preto de mil millóns de euros provenientes dos fondos FEDER, FSE e FEADER, recursos que poderían ser fundamentais para o desenvolvemento e cobertura das necesidades galegas.

"A un mes do prazo final para a execución destes fondos europeos, investimentos públicos beneficiosos para os cidadáns da Galiza, vemos que hai moitas necesidades non atendidas, especialmente no apoio ao rural, banda larga, transporte e saneamento", resaltou Miranda. Subliñou que a non utilización destes recursos non é un incidente illado, mencionando que gobernos anteriores tamén fallaron neste aspecto, evidenciando un patrón persistente de non execución destes fondos.

Ana Miranda apuntou que, até a data de xuño de 2023, só se utilizou o 76% dos recursos do FEDER, un número semellante ao do programa de Desenvolvemento Rural do FEADER, mentres que só se executou o 68% do Fondo Social Europeo (FSE) na Galiza durante os últimos 10 anos. Estes números están significativamente por baixo da media europea de execución destes fondos.

Ademais, a eurodeputada denunciou falta de transparencia e discriminación en relación aos concellos gobernados polo Bloque, alertando para posibles execucións apressadas dos fondos no último mes do prazo, o que podería resultar en irregularidades. Miranda destacou a importancia de mellorar os indicadores de seguimento e cumprir as recomendacións do Consello de Contas, que xa había alertado sobre esta cuestión no seu informe de 2018 sobre os Fondos Europeos.

"Un goberno non pode comprometer gastos públicos sen considerar a oposición. Cando o Bloque estiver no poder, os fondos europeos serán executados na súa totalidade, pois son ferramentas vitais para atender ás necesidades dos galegos", afirmou Miranda, enfatizando a importancia da utilización responsable destes recursos.

Este episodio reforza a necesidade de transparencia, colaboración entre partidos e a execución eficaz dos fondos europeos para impulsar o crecemento e atender ás carencias da rexión.

Ana Miranda do BNG critica a ineficacia da Xunta na execución dos fondos europeos