Rescate das antigas Caixanova e Caixa Galicia

O custo total do rescate público das caixas galegas: máis de 9.000 millóns

Unha factura de máis de 9.000 millóns de euros. Ese é o importe total do custo que para as arcas públicas supuxo o rescate das antigas Caixanova e Caixa Galicia e o posterior saneamento financeiro da resultante Novacaixagalicia. Así o vén de ratificar nun informe o Tribunal de Cuentas, que analiza os recursos comprometidos durante o período 2009-2015 e que destaca o galego, con 9.159 millóns, como un dos "procesos que supuxeron maior custo" -concretamente o cuarto maior- tras o de CatalunyaBanc (12.676 millóns), BFA/Bankia (12.347) e a CAM (11.065).

O custo total do rescate público das caixas galegas: máis de 9.000 millóns
evolucion_logo_novacaixagal
Nova Caixa Galicia

Fonte: Praza Pública | 11/01/2017

Unha factura de máis de 9.000 millóns de euros. Ese é o importe total do custo que para as arcas públicas supuxo o rescate das antigas Caixanova e Caixa Galicia e o posterior saneamento financeiro da resultante Novacaixagalicia. Así o vén de ratificar nun informe o Tribunal de Cuentas, que analiza os recursos comprometidos durante o período 2009-2015 e que destaca o galego, con 9.159 millóns, como un dos "procesos que supuxeron maior custo" -concretamente o cuarto maior- tras o de CatalunyaBanc (12.676 millóns), BFA/Bankia (12.347) e a CAM (11.065).

O acumulado dos recursos públicos empregados no proceso de reestruturación bancaria situouse ao peche de 2015 en 60.718 millóns de euros, segundo o Tribunal de Cuentas, unha cifra que non pode considerar definitiva polas vendas futuras das participacións do Estado nas entidades nacionalizadas ou a evolución das garantías outorgadas na venda doutras entidades, que "poden provocar un incremento ou unha diminución de devandito importe". 

Axudas públicas a Novacaixagalicia e Novagalicia Banco

DATAS

OPERACIÓN

MILLÓNS DE EUROS

2010/Xuño Subscrición preferentes 1.162
2011/Setembro Subscrición acción 2.465
2012/Decembro Conversión de preferentes en capital -1.162
2012/Decembro Conversión de preferentes en capital 1.162
2012/Decembro Subscrición capital 5.425

Fonte: Banco de España
Descarga os datos   Embed   

FUNDACIÓN PRAZA PUBLICA

O informe do Tribunal de Cuentas destaca como os apoios financeiros concedidos polo FROB e o FGDEC (Fondo de Garantía de Depósitos de Entídades de Crédito) no rescate das caixas galegas ascenderon a 9.052 millóns e 802 respectivamente. Logo, colocouse o 2,6% do capital de NCG propiedade do FROB por 71 millóns a empresarios galegos -polo que varios deles acabaron litigando nos tribunais ao considerarse estafados- até que chegou a apresurada poxa. Despois desta, Banesco fíxose co 88,3% do capital, o que reportou 1.003 millóns, 783 para o FROB e 291 para o FGDEC. 

Foi, en total, unha achega definitiva de 8.780 millóns no caso das caixas galegas, 8.269 millóns correspondentes ao FROB e 511 ao FGDEC, e ao que hai que engadir eses recursos públicos aínda vixentes, que elevan esa custo público acumulado total aos 9.159 millóns, segundo ese Informe de fiscalización do proceso de reestruturación bancaria. 

De feito, o total dos recursos públicos comprometidos globalmente no proceso de reestruturación das caixas galegas ascende a case 12.280 millóns (10.796 no caso do FROB e 1.484 no caso do FGDEC) e a un total de 122.122 millóns no caso de todo o proceso a nivel estatal. Deles descóntase o obtido pola venda da entidade resultante da fusión ou outras garantías outorgadas na venda e non realizadas aínda. 

Ademais, no seu informe de fiscalización, o Tribunal de Cuentas critica algunhas das decisións adoptadas polo fondo de rescate español xa que, agás en dous casos -un deles Novacaixagalicia- non aprobou un procedemento que establecese as regras básicas a aplicar en cada unha das vendas de entidades de crédito. 

O custo total do rescate público das caixas galegas: máis de 9.000 millóns