O SERGAS publica as lista de agarda estructurais

Listas de Agarda de Galicia a Decembro do 2016

Este mes de Xaneiro o SERGAS publicou as listas de agarda estructurais. Unha vez mais quedamos sen coñecer as outras listas ocultas e o que nos confirma que a situación neste senso en Galicia e mais que preocupante. Publicamos os primeiros gráficos elaborados cos datos globais oficiais referidos ás listas de Consultas externas, probas diagnósticas e intervencións cirúrxicas, tanto de Galicia como da area sanitaria de A Coruña.
 

Listas de Agarda de Galicia a Decembro do 2016
Centro_Ventorrillo_A_Grela_A_Coruña_Sergas
Centro Ventorrillo, A Coruña, Sergas

Coordinadora Antiprivatización da Sanidade Pública | 25/01/2017

Como podedes observar os aumentos en todas as listas é mais que preocupante, o que confirma a nosa preocupación de desmantelamento progresivo da nosa sanidade. Esta apreciación confírmase cos datos dos informes do Consello de Contas onde se recolle a disminución orzamentaria, ano tras ano, en todos os apartados referidos á xestión sanitaria.

cirurxiasgalicia

consultasexternasgalicia

probasdiagnosticasgalicia

Aqui temos os datos globais da area sanitaria de A Coruña. No mes de decembro todas as listas repuntaron con forza, e o aumento das esperas medias de case todas as especialidades é bastante preocupante, dòblase o tempo medio nalgunhas especialidades.

consultasexternasacorunaintervencionscirurxicasacoruna

Comentarios
Listas de Agarda de Galicia a Decembro do 2016