Opinión: Paulo Ríos

A mocidade galega na conquista do futuro

Presentación da campaña de emprego de Galiza Nova o pasado 30 de marzo port
Os datos oficiais dan conta da situación desesperada que vive a mocidade galega: en canto ás súas condicións laborais, á posibilidade mesma de ter un traballo e tamén en canto á capacidade de ter un proxecto de vida propio froito da independencia económica.