pola
Actualidade Coruña
Policía local port

Servizos prestados pola Policía Local

Son funcións da Policía Local: Vixilancia do cumprimento das Ordenanzas Municipais, Bandos da Alcaldía, Regulamentos Municipais e demais disposicións que atribúen competencias en materia de...