Avia Veira: “O Executivo local debe dar un paso adiante"

O BNG propón esixir a cesión definitiva do Cárcere Provincial

O BNG cre positiva a apertura do antigo Cárcere Provincial á actividade social e cultural mais entende que o que cómpre agora é esixirlle ao SEIP a cesión definitiva da instalación

O BNG propón esixir a cesión definitiva do Cárcere Provincial
Cárcere
Cárcere

As nacionalistas reiteran que o convenio asinado a finais de 2016 entre o Goberno municipal e Institucións Penitenciarias só permite o uso por parte do Concello da Coruña por dous anos do edificio, incluíndo unha rehabilitación que se fará a costa do peto das coruñesas e dos coruñeses Avia Veira: “O Executivo local debe dar un paso adiante e esixir a devolución definitiva do cárcere, asemade de esixir que esta devolución sexa co edificio debidamente rehabilitado, xa que logo o SEIP é o responsábel do seu estado actual de abandono e desleixo. Só deste xeito garantiríase a continuidade do usos cívicos que se pretenden desenvolver para o futuro”

O BNG vén de facer pública a súa valoración positiva de o edificio do Cárcere Provincial poida ser recuperado, aínda que sexa temporalmente, e de xeito provisional, para actividades sociais e culturais. Deste xeito, as nacionalistas entenden que esta apertura é un paso máis no proceso de recuperación desta antiga instalación xa iniciado durante o Goberno bipartito, no que xa se programaran diversas actividades como a “Mostra de cinema periférico”, festival de cine alternativo en 8 milímetros, ou mesmo a homenaxe “From I to J” tributada ao escritor John Berger de Isabel Coixet, programación que se veu bruscamente interrompida durante o mandato do PP, paralizado os proxectos que se estaban realizando en 2011.

Mais tamén o Bloque considera que esta recuperación pode resultar frustrada se non se revisa o convenio asinado polo Goberno municipal e Institucións Penitenciarias e non se esixe a devolución definitiva á administración municipal do edificio.

E é que as nacionalistas, que no seu momento, a finais de 2016, foron moi críticos coa sinatura do convenio, lembran que a cesión recollida no acordo tomado entre a Sociedade Estatal de Institucións Penitenciarias (SEIP) e o Executivo local establecía unha duración de dous anos, co agravante de que o Concello da Coruña debía asumir parte dos custes de rehabilitación e adecuación do edificio.

“Queremos lembrar que nós sempre solicitamos que o Cárcere Provincial fora devolto ao Concello da Coruña, ao seren desafectados os usos polos cales o Estado era propietario deste edifico público. A sinatura do convenio entre o SEIP, actual propietario do cárcere, e responsábel do estado de abandono e desleixo, case de ruína, foi unha trampa porque as coruñesas e
dos coruñeses imos ter que pagar unha rehabilitación cando lle correspondería facela a Institucións Penitenciarias por ter a obriga do seu mantemento e, de llo traspasar ou ceder á Coruña en bo estado”, denuncia a portavoz nacionalista Avia Veira.

É por isto que o BNG lle esixe ao Goberno municipal, se non quere frustrar a nova etapa que se abre de recuperación e dinamización cultural e veciñal, que dea un paso adiante e comece as actuacións necesarias para que os novos proxectos que se acollan no recinto poidan ter un carácter continuado e permanente.

E lembran que esta recuperación transitoria do edificio non pode agochar que o Cárcere Provincial vén sendo outro capítulo mais do espolio que a nosa cidade sofre por parte do Estado, sumándose aos demais agravios que ten sufrido cidade como a Maestranza, a Solana e o Hotel Finisterre, os peiraos interiores etc.

“O Executivo local debe dar un paso adiante e esixir a devolución definitiva do cárcere, co edificio debidamente rehabilitado. Só deste xeito garantiríase a continuidade do usos cívicos que se pretenden desenvolver para o futuro”, conclúe Avia Veira.

O BNG propón esixir a cesión definitiva do Cárcere Provincial