BNG | nota de prensa

O BNG formula un rogo para a liña 11 do transporte urbano volver circular pola Avenida dos Mallos

A concelleira do BNG Avia Veira rexistrou un rogo oral para a Concellaría de Urbanismo, Infraestruturas e Mobilidade restituír o percorrido da liña 11 do transporte urbano con vistas a que os buses volvan circular pola Avenida dos Mallos, unha vez concluídas as obras nesta vía.

O BNG formula un rogo para a liña 11 do transporte urbano volver circular pola Avenida dos Mallos

A Coruña, a 24 de xullo de 2021. Durante a realización de obras na Avenida dos Mallos, o percorrido da liña 11 mudou e os buses pasaron a circular pola Avenida de Arteixo.

Avia Veira pide que se restitúa o percorrido orixinal porque “esta liña de bus permitía que moitas persoas maiores, e con problemas de mobilidade, puidesen acudir desde a parte baixa do barrio, nas rúas próximas á Avenida dos Mallos, aos servizos públicos situados na Avenida de Arteixo: centro de saúde, centro cívico, pavillón e piscina”.

As obras xa concluíron a comezos de xuño, polo que houbo tempo máis que de abondo para restituír o percorrido previo á súa realización.

Comentarios
O BNG formula un rogo para a liña 11 do transporte urbano volver circular pola Avenida dos Mallos