economia-social
Dereitos

Como saír desta?

A Rede Galega Contra a Pobreza (EAPN) organizou este xoves na Facultade de Económicas de Compostela un foro para indagar na mellora da inclusión a través do emprego.