Migracións
Carta a una refugiada

Carta a una refugiada

Queremos amosar a solidariedade e apoio a todas as mulleres que foxen dos seus fogares en busca da paz e dun refuxio digno mediante a vosa arte e creatividade.